Perivleptos-kirkon maalaukset


136. Hariton; 137. Stefanos Nuori