Perivleptos-kirkon maalaukset


152. Theodosios Stratilatos, takana Nestor