Kuvio kuva-arkiston toiminta ja tavoitteet


Kuvio kuva-arkisto (www.kuvio.helsinki.fi) on johtava suomalainen portaali kirkkoarkkitehtuuriin ja -taiteeseen. Kuvio kuva-arkiston kokoelma on laaja ja arkiston www-materiaalia käytetään vilkkaasti. Arkistosta on jaettu verkkoon yli 37 000 kuvaa eli pääosa koko aineistosta. Aineisto sisältää niin modernia kuin vanhempaakin kirkkoarkkitehtuuria sekä eri tyylisuuntien kannalta keskeisiä ei-kirkollisia rakennuksia. Alueellisesti aineistoa on Euroopan lisäksi Yhdysvalloista ja Egyptistä.

Aineiston www-materiaali on vapaasti käytettävissä opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Kuvien laatutaso on erityisesti Kuvion pääaineiston osalta korkea ja www-liittymä sisältää monipuoliset hakumahdollisuudet. Yksittäisten hakujen lisäksi on mahdollista suorittaa teemahakuja.

Yhteistyötä harjoitetaan kansallisella tasolla muiden muassa Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen taidehistorian laitosten kanssa. Kuvio kuva-arkisto on vuosina 2007–2008 digitoinut sekä jakanut verkkoon Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitoksen laajan suomalaista kirkkotaidetta käsittelevän kuva-aineiston. Vuoden 2008 aikana solmittiin yhteistyösopimus Museoviraston Rakennushistorian osaston kanssa laajan kuvamateriaalin digitoinnista. Rakennustaiteen museon kanssa on viety päätökseen laaja, kaikki 1900-luvun kirkkokilpailut käsittävän materiaalin skannaustyö metatietoineen. Tämä vaikeasti tavoitettava materiaali on mahdollisuuksien mukaan saatavilla vuonna 2015.

Kansainvälisesti Kuvio kuva-arkiston tärkeimpiä partnereita ovat Marburgissa, Saksassa, sijaitseva alan keskus, Modernin kirkkoarkkitehtuurin ja kirkkotaiteen tutkimuslaitos (Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart). Uusimpana yhteistyökumppanina on Università degli Studi di Bologna / Facoltà di Ingegneria.

Kuvio kuva-arkisto on toiminut Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan yhteydessä vuosina 1996–2012 TT Arto Kuorikosken johdolla. Vuoden 2013 alusta Kuvio kuva-arkisto on toiminut itsenäisesti Kuorikosken johdolla. Vuonna 2012 tehdyistä ohjelmointimuutoksista on vastannut Webteam ja erityisesti vuosina 2010–2012 arkistoa on muutenkin kehittänyt lukuisa joukko eri alojen osaajia (ks. Henkilöstö).

Päivitetty 24.3.2015